Mycket kvar att lära om vägdagvatten

Reportage från mitt besök hos Magnus Billberger, vattenansvarig på Trafikverket.

Jag får lära mig att Trafikverket har ett nationellt ansvaret för att bygga och sköta infrastruktur i Sverige. I reportaget berättar Magnus om hur vägar byggs för att ha bra infiltrationskapacitet och hur det påverkar flödet av vägdagvatten. Det finns mycket att lära oss från övriga Europa, Magnus ger exempel på metoder och lösningar för att hantera vägdagvatten. Många anläggningar för rening av vägdagvatten som byggts i Sverige de senaste decennierna fungerar dåligt enligt Magnus.

Läs hela reportaget (kräver inloggning)