Vattenvård och små avlopp i riksdagen

Den 7 maj behandlade Sveriges riksdag fem motioner som rörde små avlopp. Riksdagen gick på Miljö- och jordbruksutskottet förslag och avslog motionerna. Utskottet hänvisade till den pågående beredningen i Regeringskansliet av förslagen från utredningen Hållbara vattentjänster samt Havs- och vattenmyndighetens tidigare rapporter till departementet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.