Miljöstipendier till dagvattenforskning

Sveriges Ingenjörer delar i år ut miljöstipendier på sammanlagt 1,4 miljoner kronor. Det är fem forskarteam och 31 studenter som får miljömärkta pengar ur Sveriges Ingenjörers miljöfond. För dagvatten gratulerar vi:

Barbro Ulén och Gunmo Renman, SLU och KTH, får 291 200 till forskning om kombinerad effekt av damm och dikesfilter för rening av diffusa källor och Karin Björklund, Chalmers tekniska högskola, får 34 000 kr för adsorption av organiska föroreningar i dagvatten.

Läs vilka mer som fått miljöstipendier i pressmeddelandet från Sveriges Ingenjörer.