Föreskrift från MSB försenad

den föreskrift om Klimat- och säkerhet som skulle börjar gälla 1 januari 2015 har försenats. MSB rapporterar att de arbetar för att publicera den så snart som möjligt. De nya föreskrifterna ska ersätta föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser, MSBFS 2010:7 samt föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser, MSBFS 2010:6.

Läs mer på MSBs hemsida