Vem betalar för VA-utredningen vid ett potentiellt §6-område?

Våra experter Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik och Emma Sjögren, WSP svarar på vem som ska ta kostanden för att utreda om ett bebyggelseområde omfattas av § 6 Lagen om allmänna vattentjänster.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

2 kommentarer

  1. Intressant fråga och svar, och jag håller med om att det borde vara hela kommunens ansvar, men det väcker ytterligare en fråga hos mig. Som Jonas skriver: Det ingår inte i VA-huvudmannens uppdrag enligt LAV att ha den framåtsyftande planeringen för nya områden. Men samtidigt får VA-huvudmannen betala ersättning för enskilda avlopp enligt §40 LAV: ”Om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän va-anläggning, skall huvudmannen betala skälig ersättning till den enskilda anläggningens ägare”.
    Denna paragraf ska enligt förarbetena tolkas restriktivt och för öppna anläggningar i stort sett endast ges då VA-huvudmannen varit försumlig och inte haft en bra planering för kommande VA-utbyggnad.
    Så VA-huvudmannen kan då bli ersättningsskyldig trots att det inte är den som ansvarar för kommande områden.