Nya åtgärder för klimatanpassning

    Nu ska Sveriges klimatanpassning följas upp efter att Klimat- och sårbarhetsutredningen släpptes 2007. Det är SMHI tillsammans med ett antal myndigheter som till december 2014 ska identifiera brister i klimatanpassningen och ge förslag på nya åtgärder. Klimatanpassning handlar inte bara om tekniska lösningar, utan även om frågor som ansvarsfördelning och samverkan. Finansiering och regelverk är också av stor betydelse för klimatanpassningsarbetet, vilket vi kommer att belysa i utredningen, säger Lotta Andersson, projektledare SMHI. Utifrån förslagen 2007 har både kommunala och regionala klimatanpassningsplaner författats, bland annat med hjälp av Nationell höjddatabas, bildandet av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning och Klimatanpassningsportalen är några viktiga exempel.

    Läs mer på projektets hemsida.

    Se vad regeringen skriver om arbetet med klimatanpassning.