Start Taggar Juridik

Tagg: Juridik

Förbud eller föreläggande, samt kommunens bevisbörda

Det är dags att ställa krav på några bristfälliga avlopp i vår kommun och vi har fått lite huvudbry angående hur vi ska gå...

Klagomål på grannes anläggning

Vi har fått in ett klagomål från en fritidshusägare som påstår att grannens avloppsanläggning påverkar hans tomt med att det är så vattensjukt. Avloppsanläggningen...

Kan vi tvinga fastighetsägaren att ha ett serviceavtal?

Några fastighetsägare med minireningsverk att märket Uponor har valt att bryta serviceavtalet med leverantören eftersom de inte tycker att "de får något ut av...

Strandskyddsdispens

Angående Miljöbalkens strandskyddsbestämmelser och VA-anläggningar. Är miljöbalkens 7 kap 16§, pkt 4 och 5 alltid tillämpliga på anordningar för ett enskilt avlopp inom strandskyddsområde?Det...

Bygglov för ersättningsbyggnader

Nära inpå tätorten finns det ett område med ca 30 stycken fritidshus och permanenthus. Ca 20 av fastigheterna har godkända avlopp. Avloppen är godkända...

De allmänna rådens rättskraft

I vår kommun, liksom på många andra ställen i Sverige, finns det många avlopp som inte uppfyller de grundläggande kraven (allmänna råden som kom...

Underlag för förhandsbesked

I skriften; ”Planera vatten och avlopp – vad lagen säger och hur den kommunala planeringen kan gå till”, står det bl a om hur...

Ansvar för bristfälligt avlopp

Jag har en fråga angående ett bristfälligt enskilt avlopp. MHK har fått klagomål från en fastighetsägare som har hittat ett rör som mynnar i...

Krav på BDT-rening och sluten tank utan tillstånd

Frågan berör både teknik och juridik och besvaras därför av Peter Ridderstolpe följt av Jonas Christensen.Fråga 1 Jag undrar vad man kan ställa för krav...

C-anläggning för bara 5 pers

Frågan berör både juridik och teknik, därför besvaras frågan först av Jonas Christensen och sedan av Marika Palmér Rivera.Kommunen har haft en skola på...

Senaste artiklarna