Start Taggar Juridik

Tagg: Juridik

De allmänna rådens rättskraft

I vår kommun, liksom på många andra ställen i Sverige, finns det många avlopp som inte uppfyller de grundläggande kraven (allmänna råden som kom...

Underlag för förhandsbesked

I skriften; ”Planera vatten och avlopp – vad lagen säger och hur den kommunala planeringen kan gå till”, står det bl a om hur...

Ansvar för bristfälligt avlopp

Jag har en fråga angående ett bristfälligt enskilt avlopp. MHK har fått klagomål från en fastighetsägare som har hittat ett rör som mynnar i...

Krav på BDT-rening och sluten tank utan tillstånd

Frågan berör både teknik och juridik och besvaras därför av Peter Ridderstolpe följt av Jonas Christensen. Fråga 1 Jag undrar vad man kan ställa för krav...

C-anläggning för bara 5 pers

Frågan berör både juridik och teknik, därför besvaras frågan först av Jonas Christensen och sedan av Marika Palmér Rivera. Kommunen har haft en skola på...

Vilka bestämmelser finns för ”förbud mot fortsatt utsläpp”?

I vår kommun ska vi snart börja ställa krav på åtgärder av dåliga enskilda avlopp. Innan dess känns det väldigt viktigt att ha rett ut...

Nya avfallsfraktioner från små avlopp, Avfall Sverige 2008

En rapport från Avfall Sverige tar upp organisatoriska, juridiska och ekonomiska aspekter av kretslopp och omhändertagande av avloppsfraktioner från små avlopp.

Skyddade områden enligt 7 kap 27§ MB – skyddsnivåer

I de allmänna råden anges att hög skyddsnivå bör tillämpas för områden som är skyddade enligt 7 kap. MB. Det har nu kommit en...

Kan man skriva råd istället för föreläggande?

Ofta skriver tillsynsmyndigheterna råd istället för förelägganden. Men vad har råden egentligen för juridisk status? Jonas Christensen reder ut begreppen och kommenterar ett aktuellt...

Krävs det tillstånd för torra toaletter?

Olika typer av alternativa toaletter blir allt vanligare, men vilka kräver tillstånd och vilka kräver anmälan? Jonas Christensen reder ut begreppen om torrtoaletter, toaletter...

Senaste artiklarna