Sortering i verktygslådan för kommunernas dagvattenarbete

  Vilka verktyg finns det i verktygslådan för dagvatten?
  Vad kan de användas till? Är det några som behöver lagas? Vilka nya verktyg behöver införskaffas?

  Sista anmälningsdag: 12 mars

   

   

  Följande verktyg får du exempel på under dagvattenseminariet i Västerås 21-22 mars:
  -dagvattenpolicy och handlingsplan
  -detaljplan
  -exploateringsavtal
  -bygglov
  -ABVA
  -dagvattentaxa
  -skötselplan
  -information

  I den avslutande paneldiskussionen hjälps vi åt att sortera i verktygslådan.

  Välkommen till Västerås 21-22 mars!
  Läs programmet här
  Anmälan via konferensens hemsida, senast 12 mars.  (Jag skrev fel i nyhetsbrevet, nu har jag dubbelkollat och det ska vara 12 mars!)