Fråga Experten Live på Vatten Avlopp Kretslopp

En nyhet för året konferens som i år är i Gävle den 21-22:a mars är att det parallellt med de sista seminariepassen kommer att finnas ett tredje seminarieval, Fråga Experten Live. Frågor skickas in i förväg. Bland experterna finns Krister Törneke, Tyrens som har lång erfarenhet av va-planering, Maria Hübinette, Din VA-konsult och Kungälvs kommun med bred kunskap om små avlopp och VA-planering. Har du en fråga om gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och ledningsrätt är detta Björn Bodins expertområde (Lantmäteriet). Se alla experten här.