Miljökvalitetsnormer för vatten

Stockholms läns kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnder hade i februari ett kvällsseminarium kring miljökvalitetsnormerna för vatten. Seminariet filmades, i två delar, som kan ses via länk.

Gå till inspelningarna

Talarlistan:
Vattenförvaltning, en snabbkurs, Juha Salonsaari.
Statusklassning, en övergripande genomgång, Juha Salonsaari.
De juridiska förutsättningarna ur ett kommunalt perspektiv. Gunnar Söderholm.
Statusklassning på djupet. Juha Salonsaari.
Åtgärder, ett kommunalt intresse och ansvar. Juha Salonsaari.