Vill du lära dig mer om provtagning och funktionskontroll av små avlopp?

VA-guiden håller tillsammans med Avloppsguidens användarförening en endagsutbildning om funktionskontroll av små avlopp i Stockholm torsdagen den 3 maj.

Provtagning, ett mycket aktuellt ämne inte minst efter den presentation av det surrogatparameterprojekt som Avloppsguidens Användarföreningen höll i Gävle under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. Projektet är LOVA-bidragsfinansierat och har genomförts tillsammans med 10 kommuner runt om i Sverige.

Under redovisning framkom det många intressanta synpunkter och frågeställningar som miljöinspektörerna hade kring provtagning. Klart är att det är viktigt med kunskap om hur funktionskontroll och hur provtagning kan ske i praktiken. En viktig fråga som du kan lära dig mer om under utbildningsdagen den 3 maj. På kursen kommer även resultat och slutsatser från utvecklingsprojekt om funktionskontroll av små avlopp i Sverige och i Norge att presenteras. Anmälan och mer information om kursen hittar du här.