Missa inte VA-guidens utbildning: Juridik och teknik för dagvatten 3-4 september i Uppsala

Vill du rivstarta arbetshösten med nya eller förnyade kunskaper i dagvattenjuridik- och teknik? Då är VA-guidens utbildning något för dig! 

VA-guidens utbildning Juridik och teknik för dagvatten den 3-4 september behandlar hur områdets lagstiftning både samverkar och ibland motverkar, samt ger kunskap om olika dagvattentekniker och i vilka sammanhang de passar att använda. Utbildningen inkluderar ett studiebesök till ett antal olika dagvattenanläggningar. Fullständigt program hittar du här.

Föreläsare

Jonas Andersson, WRS.

Jonas Andersson är agronom och VD för WRS Uppsala AB. Jonas har många års erfarenhet av hantering av dag- och spillvatten, konstruktion och skötseln av dammar, våtmarker och andra reningstekniker. Jonas gör utredningar, projekterar, driver utvärderingsprojekt och har stor erfarenhet av att utbilda i sina frågor. Jonas Andersson igår i VA-guidens expertpanel.

 

 

 

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik.

Jonas Christensen är jurist med en doktorsexamen i miljörätt och driver sedan 2007 Ekolagen Miljöjuridik AB. Jonas har kompetens i miljörätt, plan- och byggrätt, livsmedelsjuridik samt den juridiken som styr vatten och avloppstjänsterna i samhället (Va-juridik). Jonas igår i VA-guidens expertpanel.

 

 

 

 

Mer information om hur du anmäler dig hittar du här. Anmäler dig till utbildningen innan 20 augusti gör du det till ett extra förmånligt pris. Observera att sista anmälningsdatum är 27 augusti.