Fortfarande låga grundvattennivåer för juni

Under hela våren och försommaren har vi fått återkommande rapportering om att grundvattennivåerna har varit under de normala till långt under normala i stora delar av Sverige, så även för juni.

Enligt SGU:s senaste rapportering från juni så har den för årstiden vanliga sänkningen dämpats något till följd av de senaste veckornas nederbörd. Grundvattennivåerna för både se små och de stora magasinen är fortsatt mycket under de normala i olika delar av östra Götaland, Svealand och Gotland. För att få en normal grundvattensituation för de stora grundvattenmagasinen behövs dock mycket större mängder av nederbörd än normalt under flera månader.

Kommunerna uppmanas att följa den fortsatta utvecklingen av grundvattennivåerna noga och införa vattenbesparande åtgärder om det behövs. Det samma gäller för fastighetsägare med enskilda vattentäkter att noggrant följa utvecklingen av grundvattennivåerna.

Läs mer på:
SGU:s hemsida om grundvattennivåer för juni.
SMHI:s sidor om risk för vattenbrist.


Relaterat

Vattensituationen ska kartläggas av länsstyrelserna
Vattenbristen består och riskerar att förvärras till sommaren 2019