28 mars, webbinarium om mikroföroreningar från infiltrationsanläggning

Foto: Luleå tekniska universitet.

Kompetensnätverket Dag&Nät vid Luleå tekniska universitet erbjuder webbinarium under våren 2023. Den 28 mars kl 10 handlar det om spridning av mikroföroreningar från en infiltrationsanläggning.

Den 28 mars kl 10-11 berättar doktoranden Rasmus Klapp från Luleå tekniska universitet, om sina studier på temat Spridning av mikroföroreningar från en infiltrationsanläggning.

Rasmus kommer att prata om halter av mikroföroreningar i grundvatten nedströms en infiltrationsanläggning för avloppsrening och hur markens egenskaper påverkar spridningen.

Webbinariet är kostnadsfritt. Du får kallelse efter anmälan. Läs mer och anmälan

Webbinariet ges av nätverket Dag&Nät vid Luleå tekniska universitet.

”Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätsområdet samt resurseffektiva små avloppssystem, med utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande, samt i nära samverkan med privata och offentliga aktörer.”

Läs mer om Dag&Nät