Start Taggar Avfall och slam

Tagg: Avfall och slam

Villkora eget omhändertagande av slam i avloppstillstånd om slamsugningsfordon ej tar sig fram?

Fråga: Frågan gäller eget omhändertagande av slam i de fall där fastighetens geografiska läge gör det svårt eller omöjligt att komma fram med slamsugningsfordon (t.ex....

Rapport om kretslopp av slam från små avlopp

Under 2017 har RISE genomfört ett HaV finansierat projekt om slam från små avloppsanläggningar i kretslopp. Nu finns rapporten från projektet som har fokus...

Avlopp i sjöbod – var går gränsen för vad som räknas som avlopp?

Fråga: Jag har en fråga kopplat till sjöbodar och avloppslösningar i dessa. Jag undrar helt enkelt vad som är acceptabelt att ha i sjöboden? ...

Kan anläggning med 20 hushåll få dispens från kommunal slamhämtning?

Fråga: Jag har fått en fråga angående möjlighet till dispens från kommunal slamhämtning. Ett avloppsreningsverk med 20 anslutna fastigheter som sköts av en ekonomisk...

Avstånd till väg som villkor för avloppsanläggning med fosforfilter

Fråga: En fastighetsägare har sökt tillstånd för en avloppsanläggning med fosforfilter (500 kg). Avståndet till farbar väg för fordon som kan byta filtret är...

Slamnätverksträff 6:e december

Alternativt omhändertagande för slamavskiljarslam var temat för träffen som Avfall Sveriges slamnätverk arrangerade tillsammans med VA-guiden. Denna gång hölls träffen i Jönköping som nyligen...

Nätverksträff Kretsloppsnätverket, 24 maj 2018, Töreboda

En nätverksträff för alla intresserade av små avlopp i kretslopp. Föredrag, diskussioner och studiebesök till Törebodas anläggning för hygienisering av klosettvatten. Fokus för nätverksträffen är...

Bilder och referat från workshop och studiebesök om installation av extremt snålspolande toaletter

Den 8:e november arrangerade Vinnova-projektet MACRO – Mat i Cirkulära Robusta System tillsammans med Mälarenergi, WRS och Ecoloop en workshop och ett studiebesök om...

Fokus på omhändertagande av slamavskiljarslam, 6/12

Avfall Sverige, i samarbete med Jönköpings kommun och VA-guiden, bjuder in till träff för nätverket för omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp, Slamnätverket. Tema: Omhändertagande...

Rapport från Svenskt Vatten utveckling om ammoniakhygienisering för säker användning av slam i odling

Rapporten som nu finns tillgänglig för alla på Svenskt Vattens hemsida är skriven av Björn Vinnerås, Annika Nordin och Håkan Jönsson SLU. Rapporten sammanställer kunskapsläget...

Senaste artiklarna